شعب بانک کشاورزی در تهران بزرگ از ابتدای سال جاری تا پایان خرداد ماه، مبلغ10430میلیارد ریال تسهیلات به زیربخش های کشاورزی،بازرگانی و خدمات،صنعت و قرض الحسنه پرداخت کردند.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی تهران بزرگ،این میزان تسهیلات به 1999نفر متقاضی پرداخت شد.