در اخبار این هفته اقدامات توسعه ای بانک ملی ایران بازتاب گسترده ای یافت.

به گزارش خبرگزاری موج، در هفته ای که گذشت، اقدامات توسعه ای بانک ملی ایران در حوزه بهداشت و درمان، مدرسه سازی، تولید و اشتغال بازتاب گسترده ای داشت، به طوری که مورد تقدیر وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، استاندار کردستان و مسئولان محلی قرار گرفت.