آمادگی کامل شعب بانک ملی ایران برای خرید ارز صادرکنندگان و افتتاح حساب سپرده ارزی مدت دار برای مشتریان به عنوان فرصتی برای سرمایه گذاری مطمئن در صدر اخبار پربازدید این هفته بانک ملی ایران قرار داشتند.

به گزارش خبرگزاری موج، آمادگی کامل شعب بانک ملی ایران برای خرید ارز صادرکنندگان و افتتاح حساب سپرده ارزی مدت دار برای مشتریان به عنوان فرصتی برای سرمایه گذاری مطمئن در صدر اخبار پربازدید این هفته بانک ملی ایران قرار داشتند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج