پیرو پیشنهاد افزایش سرمایه بیمه دانا در سال جاری به سازمان بورس و اوراق بهادار، افزایش سرمایه این شرکت در مراحل پایانی اخذ مجوز است.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی بیمه دانا، پس از ارائه گزارش توجیهی هیات مدیره به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ 1/020/373/000/000 ریال به مبلغ 1/500/000/000/000 ریال از محل آورده نقدی سهامداران به منظور ارائه به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام، شنیده ها حاکی از آن است که مجوز افزایش سرمایه بیمه دانا مراحل پایانی خود را طی می کند.

بر اساس این گزارش، بیمه دانا پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است آگهی برگزاری مجمع را منتشر کند که با تصویب مجمع سرمایه آن از مبلغ 1/020/373/000/000 ریال به مبلغ 1/500/000/000/000 ریال افزایش می یابد.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج