رئیس کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام گفت: به موجب تصمیم هیأت نظارت بر اولین انتخابات کانون وکلای دادگستری ایلام ثبت نام از داوطلبان عضویت در هیأت مدیره ایلام از تاریخ ۱۲ لغایت پایان وقت اداری ۲۱ تیرماه سال جاری بعمل خواهد آمد.

به گزارش خبرگزاری موج کرمانشاه؛ به نقل از بابک عزیزی، کانون وکلای دادگستری ایلام تاسیس و مستقل خواهد شد.

عزیزی بیان داشت: به موجب تصمیم هیأت نظارت بر اولین انتخابات کانون وکلای دادگستری ایلام ثبت نام از داوطلبان عضویت در هیأت مدیره ایلام از تاریخ ۱۲/۰۴ / ۱۳۹۵ تا پایان وقت اداری ۲۱/۰۴ / ۱۳۹۵ بعمل خواهد آمد، متقاضیان بایستی در وقت اداری تاریخ های مقرر با مراجعه به کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام و تسلیم مدارک خود ثبت نام نمایند.

وی اظهار داشت: انتخابات در تاریخ ۰۱/۰۷ / ۱۳۹۵ در محل استقرار کمیسیون وکلای استان ایلام از ساعت ۹ صبح الی ۱۶ برگزار خواهد شد.