حرکت دولت فدرال بارزانی بر عکس آنچه که می گویند طرفدار حقوق کردها هستند یک حرکت ضد کردی و قومی است

محمدرضا موسوی مسئول کرسی های آزاد اندیشی بسیج دانشجویی کشور در گفتگو با خبرنگار موج در ایلام گفت: حرکت دولت فدرالی بارزانی یک حرکت ضد کردی و قومی است برعکس آنچه که می گویند طرفدار حقوق کردها هستند. سند این موضوع پیشینه اقای بارزانی است که در سال1996با همکاری صدام علیه کردها اسلحه کشید و آنان را کشت. آن وقت که طالبانی و فواد معصوم داشتند در راستای منفعت کردها حرکت میکردند، بارزانی به همراهی صدام علیه کردها جنگید، حالا امروز بارزانی مدافع کردها در کردستان شده?! وی اظهار کرد: همچنین برچسبی به اقای بارزانی به عنوان مدافع کردها نمیچسبد؛ باید توجه کرد که آیا جدا شدن به نفع مردم کرد است یا به ضرر آنها? امروز رئیس جمهور عراق اختیارات بسیاری را در اختیار کردها قرار داده و بسیاری از وزرا و اعضای پارلمان کرد هستند. آنان دولت مستقل و فدرالی دارند و قسمتی از بودجه نفت را بی حساب به آنان می دهند. موسوی اظهار کرد: یکی دیگر از امکانات در اختیار کردها وزارت اطلاعاتی است که تمامی هزینه های آن برعهده دولت عراق است، کردها دارای نیروهای رمزمی و پیشمرگه ای هستند که تمام خرج و مخارج آنان برعهده دولت عراق است. مسئول کرسی های آزاد اندیشی سازمان بسیج دانشجویی کشوری عنوان کرد: اگر بخواهیم جدا شدن از دولت مرکزی را از لحاظ منفعتی درنظر بگیریم مسلم است به ضرر کردستان است، بحث های امنیتی که ممکن است گریبان گیر منطقه شود نیز حائز اهمیت است. کردستان عراق در مرز سه کشور هستند که درگیر جنگ تروریست هستند پس منطقه ای بسیار حساس است. یکی از سران دولت کردستان قبل از همه پرسی کردستان برخی از کشور های منطقه را خطاب قرار داده بود که «برخی از منافع کشورها از آن ماست» که یک شمشیر کشی علیه کشورهای منطقه قبل از جدایی است و نشان از التهاب آفرینی و دسیسه های منطقه است. موسوی تصریح کرد: این جدایی نه منفعتی برای مردم کرد دارد و نه آقای بارزانی کسی است که سابقه اش نشان دهد که به دنبال منافع کردها باشد و حتی دستش به خون کردها آلوده است و سابقه همکاری با کسانی را دارد که حلبچه عراق را به خاک و خون کشیدند.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج