محمدحسن متولی زاده گفت: اگر مصرف برق با همین روند کنونی افزایش یابد در 10 سال آینده به 600 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری برای ساخت نیروگاه نیاز است که جایگزینی نیروگاه های هوشمند و مدیریت مصرف این نیاز را برطرف می کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، مدیرعامل شرکت توانیر در همایش هوشمند سازی مصرف انرژی با اشاره به اینکه اگر مصرف برق در سال رشدی 7 درصدی داشته باشد در 10 سال آینده تاسیسات برق باید دو برابر شوند، گفت: برای توسعه صنعت برق به این میزان نیاز به 600 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری جدید است که اصلا به صرفه نیست که باید روی بهره وری و صرفه جویی در مصرف برق ایجاد کرد.

محمد حسن متولی زاده با بیان اینکه در سال های گذشته 4 درصد از تلفات برق کاهش یافته است، افزود: در سال 97 صنایع نزدیک به 900 مگاوات مدیریت بار کردند که در قبال آن 200 میلیارد تومان پاداش دریافت کردند.

او با اشاره به اینکه 20 هزار مگاوات اختلاف بار در پیک مصرف وجود دارد، تصریح کرد: برای رفع مشکل دو موضوع را دنبال می کنیم، نخست خرید برق از نیروگاه های کوچک را با قیمت خوب پیشنهاد کرده ایم. دوم اینکه آموزش روش های مدیریت بار به مردم است تا مصرف برق کاهش یابد.

متولی زاده با بیان اینکه هنوز کنتور هوشمند در کشور اجرا نشده است، تصریح کرد: نگاه ما این است که میزان ذخیره انرژی که در زمان پیک بار انجام می شود پاداش لازم داده شود. از طرف دیگر مشترک های پرمصرف احساس کنند که اگر همکاری نکنند باید هزینه بالاتری پرداخت کند.

مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به اینکه مشترک های پرمصرف می توانند بهتر برق مصرفی خود را مدیریت کنند، گفت: توسعه کنتورهای هوشمند جایگزین میلیاردها دلار سرمایه گذاری جدید برای ساخت نیروگاه های جدید است که پس از دریافت پیشنهادها در زمینه کسب و کارهای نوین دستورالعمل در این زمینه ابلاغ خواهد شد.