عباس سروش گفت: در رابطه با حق آب های کشورهای همسایه همچون افغانستان چالش های داریم که این موضوع را پیگیری می کنیم، اما سدسازی ترکیه آسیب های زیست محیطی ایجاد می کند که در حال بررسی است.

معاون آب و آبفای وزیر نیرو در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری موج درباره مشکلات زیست محیطی ناشی از سدسازی ترکیه و کاهش آب رودخانه هیرمند گفت: پروژه سدسازی ترکیه مستقیم روی آب کشور اثری ندارد، اما باعث تغییر اقلیم در کشور عراق می شود و اثرات آن همچون ریزگردها وارد ایران می شود، به همین دلیل در حال نامه نگاری با سازمان محیط زیست کشور هستیم تا اثر زیست محیطی این پروژه ترکیه روی تغییر اقلیم عراق بررسی کنند و از لحاظ تبعات زیست پیگیری ها انجام شود. اما درباره کاهش سطح آب هیرمند و مشکلات حق آبه به وجوداینکه آمده با عراق بسیار جدی هستیم. مسئولان افغانستانی اعلام کرده اند کاهش آب هیرمند ناشی از تغییر اقلیم افغانستان است و بحث انشعابات نیست، با این حال به صورت جدی پیگیر هستیم و قرار است در نخستین فرصت جلسات مشترکی در این زمینه با حضور وزرای این دو کشور برگذار خواهد شد. 

عباس سروش با تاکید بر اینکه برنامه ریزی کشور برای تولید آب از آب شیرین کن ها یک میلیون متر مکعب است افزود: هزینه تولید آب از آب شیرین کن ها به نسبت فاصله از دریا بین 5 تا 10 هزار تومان است.