جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۱۵ میلادی با صادرات ۵٫۶ میلیون تن نفت خام به ترکیه در ردیف سومین کشور بزرگ صادر کننده نفت به این کشور قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری موج، واردات نفت خام ترکیه در سال گذشته به ۲۵ میلیون و ۶۴ هزار و ۷۷۶ تن رسید که ۱۱ میلیون و ۴۰۹ هزار و ۸۱۰ تن آن را از عراق، سه میلیون و ۱۰۲ هزار و ۶۱۲ تن آن را از فدراسیون روسیه و دو میلیون و ۳۷۹ هزار و ۳۲۵ تن آن را از عربستان وارد کرده است. ترکیه در سال گذشته از روسیه علاوه بر نفت خام، دو میلیون و ۶۴۴ هزار و ۷۴۸ تن گازوئیل و یک میلیون و ۲۷۲ هزار و ۹۵۴ تن سایر فراورده های نفتی و در مجموع ۷ میلیون و ۲۶ هزار و ۳۱۴ تن نفت خام و فراورده های نفتی از روسیه وارد کرد تا این کشور در ردیف دومین کشور بزرگ صادر کننده نفت به ترکیه قرار گیرد. بررسی گزارش سازمان تنظیم و کنترل بازار انرژی ترکیه (EPDK) در سال ۲۰۱۵ میلادی حاکیست این کشور در سال گذشته برابر یک میلیون و ۸۷۶ هزار و ۸۰۷ تن گازوئیل نیز از رژیم صهیونیستی وارد کرده است. ترکیه در سال گذشته در مجموع ۳۹ میلیون و ۶۳۷ هزار و ۹۹۸ تن نفت و فراورده های نفتی وارد کرده است. برابر ۲۵ میلیون و ۶۴ هزار و ۷۷۶ تن از این رقم را نفت خام، ۱۱ میلیون و ۸۸۴ هزار و ۸۹۲ تن آن را گازوئیل، ۹۱۹ هزار و ۷۰۹ تن آن را فیول اویل، ۱۸۰ هزار و ۵۷۱ تن آن را سوخت های مورد استفاده در هوانوردی، ۷۵ هزار و ۹۵۴ تن سوخت مورد استفاده در حمل و نقل دریایی و یک میلیون و ۵۱۲ هزار و ۹۶ تن آن را نیز سایر فراورده های نفتی تشکیل می دهد. واردات نفت خام ترکیه در سال ۲۰۱۲ میلادی برابر ۱۹ میلیون و ۴۸۴ هزار و ۸۷۵ تن بود که در سال ۲۰۱۳ به ۱۸ میلیون و ۵۵۴ هزار و ۱۵۶ تن کاهش و در سال ۲۰۱۴ به ۱۷ میلیون و ۴۷۷ هزار و ۹۱۶ تن رسید ولی در سال گذشته با کاهش جدی قیمت های نفت در بازارهای جهانی واردت نفت خام ترکیه با ۴۳٫۴۱ درصد افزایش نسبت به سال ۲۰۱۴ به ۲۵ میلیون و ۶۴ هزار و ۷۷۶ هزار تن رسید. کل واردات مواد سوختی ترکیه نیز در سالهای یاد شده به ترتیب به ۳۲ میلیون و ۲۷۹ هزار و ۷۰۵ تن، ۳۲ میلیون و ۳۴ هزار و ۵۷۱ تن، ۳۲ میلیون و ۴۳۸ هزار و ۸۰۸ تن، ۳۹ میلیون و ۶۳۷ هزار و ۹۹۷ تن رسید. کل وارد مواد سوختی ترکیه در سال گذشته نسبت به سال ۲۰۱۴ میلادی ۲۲٫۱۹ درصد افزایش نشان می دهد.. قریب به تمامی نفت خام وارداتی ترکیه توسط شرکت سهامی پالایشگاههای نفت ترکیه (توپراش) پالایش می شود. این یک شرکت دولتی بود که در راستای برنامه کاهش تصدی گری دولت به هلدینگ قوچ به عنوان بزرگترین گروه صنعتی، تجاری و مالی ترکیه فروخته شده است. ترکیه بیش از ۹۳ درصد نیاز خود به نفت و تقریبا تمامی نیاز خود به گاز طبیعی را از خارج تامین می کند. مهمترین کسری در تراز ارزی ترکیه نیز ناشی از هزینه های هنگفت انرژی این کشور است. ترکیه در سال ۲۰۱۴ میلادی نزدیک به ۶۰ میلیارد دلار به تامین انرژی از خارج هزینه کرده بود.