رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: وزیر نفت ایرادهای که از قراردادهای نفتی گرفته را بجز دو مورد اصلاح کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، ناصرسراج در برنامه زنده تلویزیونی «تیتر امشب» که از شبکه خبر پخش شد درباره بررسی مدل جدید قراردادهای نفتی در سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به این که بررسی جامعی درباره این قرارداد با حضور بیژن زنگنه، وزیر نفت و معاونان وی برگزار شد، تصریح کرد: خوشبختانه وزیر نفت به ایرادهای ١٣ گانه ای که این سازمان گرفته تمکین کرد و وعده رفع اشکال آن را داده است. وی با بیان این که غیر از ٢ مورد، آقای زنگنه بقیه ایرادهای گرفته شده را اصلاح کردند، افزود: ما پیگیری اصلاح این ٢ مورد نیز هستیم و پس انجام اصلاحات نیز بار دیگر آن را بررسی می کنیم. سراج تاکید کرد: خطوط قرمز ما در مدل جدید قراردادهای نفتی منافع ملی است. رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه درباره صندوق توسعه ملی هم با یادآوری این که ٢٠ درصد درآمدهای حاصل از فروش نفت، میعانات گازی و فرآورده های نفتی به این حساب واریز می شود، خاطر نشان کرد: خوشبختانه این میزان امسال به ٣٠ درصد رسیده است. به گفته وی، صندوق توسعه ملی شامل سه رکن هیأت امنا، هیأت عامل و هیأت نظارت است که رئیس جمهوری ریاست هیأت امنا را بر عهده دارد و و همچنین از سه قوه در هیأت امنا حضور دارند.