رییس سازمان انر‍ژی اتمی کشوری چون ایران نه رقیب نظامی و نه رقیب اقتصادی آمریکا است، گفت: ایران رقیب ریشه ای آمریکا است و این آمریکا را نگران کرده است و نمی داند با این رقیب جدید چگونه باید برخورد و آن را تحلیل کند

به گزارش خبرگزاری موج، علی اکبر صالحی روز سه شنبه در کنگره ملی پرسش مهر ۱۶ که در سالن اجلاس سران برگزار شد، افزود: اینجاست که آمریکا ناخودآگاه خودش را در چالش مقابل ما قرار می دهد. وی همچنین با بیان این که باید قدردان تیم هسته ای باشیم، اظهار داشت: باید چشم دل را باز کنیم و کدورت ها و رقابت های ناشی از بداخلاقی های سیاسی را کنار بگذاریم. رییس سازمان انرژی اتمی ادامه داد: آب سنگین اراک را به فروش می رسانیم و برخی انتقاد می کنند که چرا می فروشیم، جالب است که اگر این کار را نکنیم باز هم عده ای انتقاد می کنند که چرا آب سنگین را نمی فروشیم. صالحی یادآور شد: ما سالانه ۲۵ تن آب سنگین تولید می کنیم، نیاز کشور سالانه ۵۰۰ کیلو است که در ۴۰ سال ۶۰ تن می شود. برخی اعتراض هایی می کنند در حالی که باید گفت این یک کالای استراتژیک است و چرا نباید بر روی آن سرمایه گذاری کنیم و آن را به فروش برسانیم.