زنی جوان در استان همدان توسط همسر خود به قتل رسید.

به گزارش خبرگزاری موج، زنی جوان به دست همسر خود در شهرستان اسدآباد به قتل رسید. این زن جوان به دست همسر خود خفه شده که در حال حاضر پرونده این قاتل در دست بررسی است.

برای این قاتل پس از  دستگیری، پرونده قضایی تشکیل شده و وی در دست بازجویی است.