رییس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس ناجا گفت: عدم توجه به جلو و عدم رعایت حق تقدم 65 درصد تصادفات درون شهری آذرماه را رقم زده است.

به گزارش خبرگزاری موج "سرهنگ نادر رحمانی" با اشاره به این نکته که آمار 65 درصدی تصادفات آذر ماه بین ساعات 12 تا 20 رخ داده، اظهار داشت: به جز  دو عامل مهم یاد شده ، یعنی عدم توجه به جلو و عدم رعایت حق تقدم، تخلفات دیگر شامل ، تخطی از سرعت مطمئنه با حدود 8 درصد، تغییر مسیر ناگهانی 6درصد، انحراف به چپ 4درصد، حرکت در خلاف جهت با 3درصد و عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه با حدود 3 درصد مهمترین علل رخداد تصادفات شهری طی آذرماه امسال بوده است.

 وی در ادامه خستگی و خواب آلودگی را با 4درصد و نقص فنی را در حدود 6 درصد کمترین دلایل تصادفات درون شهری  آذرماه سال جاری دانست و ساعات 1 تا 4 و 4 تا 8 بامداد را ساعاتی اعلام کرد که کمترین تصادفات در این بازه زمانی اتفاق افتاده است.