​زلزله ای با قدرت ۳.۱ ریشتر سرپل ذهاب را لرزاند.

به گزارش خبرگزاری موج،  زلزله ای به بزرگی ۳.۱ ریشتر ساعت ۱۳:۰۴ امروز و در عمق ۹ کیلومتری، سرپل ذهاب را لزراند.

زلزله سر پل ذهاب در عرض جغرافیایی ۳۴.۴۳۴ و طول جغرافیایی ۴۵.۹۱۸ روی داده است.

از خسارات احتمالی این زمین لرزه گزارشی نشده است.