برج بهار در تهران دچار حریق شد و این آتش سوزی توسط آتش نشانان مهار شد.

به گزارش خبرنگار حوادث خبرگزاری موج، مرکز تجاری اداری بهار موسوم به برج بهار در خیابان بهار جنوبی دچار حریق شد.

بر اساس گزارش ساکنان این مجموعه تجاری حریق سه مغازه را در طبقه سوم درگیر کرده و منشاء آن یک فروشگاه مواد آتش بازی است.

آتش نشانی دقایق ابتدایی حادثه در محل حاضر شده و ساکنین 300 واحد تجاری را از ساختمان خارج کرد.

این حادثه که حدود ساعت 15 امروز سه شنبه 13 شهریور رخ داده است؛ به گفته شاهدان توسط آتش نشانان مهار شد.

حریق برج بهار پنج