محمودرضا امینی-

ائتلاف آقای قالیباف با آقای رئیسی اقدامی انقلابی بود زیرا:

ازخود گذشتگی کرد تا به هدف مقابله با ۴درصدی واشرافیگری نزدیکتر شود.

وی خواست تا مفهوم واگرایی، نشدن، نمی شود ونیست را به می توانیم ،می شود وهست نزدیکتر شود.

مهیا شد تا همه انرژی وقدرت ممکن را در مقابله توطئه دشمن داخلی وخارجی سازماندهی کند.

رفع فقر ومحرومیت را دید ویار ویاور ومرد میدان مقابله عملی با آن شد.

بخوبی تشخیص داد عده ای ناجوانمردانه ارزشهای انقلاب واسلام را درجایگاه دولت ومسئولیت ذبح میکنند تا نان ونوایی برای خودشان فراهم کنند.

خطر نفوذ بیگانه را در لایه های مدیریت دولتی ازنزدیک احساس کرد.

قبول کرد دولت مردم همان دولت کار وکرامت است وباید کمر همت در عمل ببندد .

اما هشدار به طرفداران:

واقعیت این است که این ائتلاف ترس ودغدغه در اردوگاه مقابل ایجاد کرده واز آنجائیکه آنان از فرصت ها وامکانات خوبی در جهت تخریب ونفوذ واخلال در اختیار دارند ،قطعاتلاش خواهند کرد ورصفوف هوا داران شکاف وتردید ایجاد نمایند درحالیکه هوادار به دنبال هدف کاندیدای مورد علاقه خود است وباید از هدف با وحدت هوادارن محقق شود.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج