رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: نگاه ثابت به تهدیدات بالفعل و بالقوه غلط است، گفت: تفکیک تهدید از فرصت از رویکردهای پدافند غیرعامل است؛ در این بین فناوری هایی مانند شبکه‌های اجتماعی هم فرصت و هم تهدید هستند، این شبکه ها هم بعد منفی و هم بعد مثبت دارند.

به گزارش خبرگزاری موج، سردار سرتیپ پاسدار غلامرضا جلالی روز دوشنبه در نخستین گردهمایی دانش ‌آموختگان و نخبگان پدافند غیرعامل که در سازمان پدافند غیرعامل کشور برگزار شد، عنوان کرد. نگاه ثابت به تهدیدات بالفعل و بالقوه غلط است، گفت: تفکیک تهدید از فرصت از رویکردهای پدافند غیرعامل است؛ در این بین فناوری هایی مانند شبکه‌های اجتماعی هم فرصت و هم تهدید هستند، این شبکه ها هم بعد منفی و هم بعد مثبت دارند.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور اظهار داشت: در حوزه پدافند غیرعامل مؤلفه دارایی‌ اهمیت زیادی دارد و باید از آنها دفاع کنیم. نوع و مدل دارایی‌ها که هوشمند است یا غیرهوشمند با هم متفاوت است و باید از ماهیت آنها آگاه باشیم.

سردار جلالی با اشاره به اینکه موضوع پدافند غیرعامل یک رویکرد کاملاً علمی است، گفت: با وجود تنوع تهدیدات همیشه با نوعی سیال بودن تهدیدات روبه‌رو هستیم و در واقع پدافند غیرعامل رصدخانه تهدیدات فناورانه است.

وی اضافه کرد: فناوری ها هم دارای بعد فرصت و هم دارای بعد تهدید هستند و تفکیک تهدیدات از فرصت‌ها یکی از رویکردهای مهم پدافند غیرعامل است، یعنی شبکه‌های اجتماعی هم فرصت است و هم تهدید، این شبکه ها هم بعد منفی و هم بعد مثبت دارند؛ بنابراین باید تفکیکی میان این دو قائل شویم و ما نمی‌توانیم فناوری‌های نو را صرفاً تهدید یا صرفاً فرصت تلقی کنیم و امر مطلق در این خصوص وجود ندارد.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه نیاز پدافند غیرعامل به پژوهش امری ضروری است، افزود: ترکیب همه فناوری‌ها با یکدیگر، تهدید هیبریدی را به ‌وجود می‌آورد و ما را با تهدیدات ترکیبی مواجهه می‌سازد.

سردار جلالی با بیان اینکه پدافند غیرعامل یک حوزه میان‌رشته‌ای است، اظهار داشت: ترکیب فناوری‌ها ما را به سمت تهدیدات ترکیبی می‌برد و تهدیدات آن‌چنان سرعت می‌یابد که گاهی اوقات در مقابله با آنها عاجز می‌مانیم.

وی تصریح کرد: امروز شهرهای کشور آرام‌آرام دارند به سمت هوشمند شدن پیش می‌روند و نهادهای دولتی و غیردولتی دارند با شرکت‌های خارجی برای اجرایی‌شدن شهر هوشمند قرارداد منعقد می‌کنند اما دانش شهر هوشمند را نداریم و درحال بررسی این موضوع هستیم که شهر هوشمند تهدید است یا فرصت، در صورتی ‌که شهرهای ما درحال هوشمند شدن هستند.

سردار جلالی با اشاره به اینکه باید در موضوع پدافند غیرعامل یک رویکرد کاملاً پژوهش‌محور داشته باشیم، تصریح کرد: نباید فقط مقاله بنویسیم و کاغذ مصرف و قفسه‌های خود را پر از مقاله و کاغذ کنیم بلکه باید نگاه موشکافانه و استراتژیک به این مهم داشته باشیم و چون داریم به سمت سیستمی‌شدن دارایی‌ها حرکت می‌کنیم، مطالعات فردی اثرگذار نخواهد بود، زیرا در این موضوع مطالعات سیستمی مهمتر از مطالعات فردی است.

کوتاهترین تعریف پدافند غیرعامل، «دفاع بدون سلاح» است. واژه پدافند از دو بخش «پد» و «افند» تشکیل شده که «پد» به معانی ضد و متضاد است و هرگاه قبل از واژه ای قرار گیرد معنای آن را معکوس می کند، واژه «افند» نیز به مفهوم جنگ، جدال، تهاجم، حمله و پیکار است در این راستا پدافند که همتراز با واژه «دفاع» است، شامل اقداماتی است که جهت مقابله با حمله و تهاجم دشمن انجام می شود.

این اقدامات شامل انواع و اقسام برنامه های دفاعی از جمله «پدافند غیرعامل» و «پدافند عامل» است که در پدافند غیرعامل برای مقابله با تهاجم و تهدیدات دشمن بدون استفاده از تسلیحات تهاجمی یا دفاعی و با استفاده از مجموعه ای از اقدامات و تمهیدات تدافعی، موجب کاهش آسیب پذیری تاسیسات، تجهیزات و نیروی انسانی می شود.

در صورتی که در «پدافند عامل» برای مقابله با تهاجم و تهدیدات دشمن و دفع تهدیدات وی از انواع و اقسام تسلیحات دفاعی نظیر توپ، موشک، تانک، هواپیماهای شکاری، بمب افکن، رزم ناو، زیردریایی و نظایر آن استفاده می شود.