رییس هیات مدیره شبکه علمی کشور گفت: در حال حاضر مذاکره با اروپا برای اتصال شبکه علمی آن ها در حال انجام است که از این طریق مرکز علمی و دانشگاهی و حتی بیمارستان ها در سطح بین المللی بهم متصل می شوند و از کپی رایت جلوگیری می شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، مراسم رونمایی از شبکه علمی ایران با حضور مسئولان انجام شد. در این همایش محمدحسن مقدم فر مدیرعامل شبکه علمی ایران با اشاره به اینکه  شبکه علمی زمینه اتصال دانشگاه های کشور، مراکز علمی، بیمارستان ها و...است، گفت: با ایجاد این شبکه همه دانشگاه های کشور می توانند به دانشگاه های بین المللی متصل شوند و حتی بیمارستان ها نیز در سطح بین المللی به یکدیگر متصل شوند. بر مبنای همین تصمیم مذاکراتی برای اتصال به شبکه علمی اروپا در حال انجام است.

مقدم فر در پاسخ به موج با بیان اینکه هدف از ایجاد شبکه علمی ایران ایجاد زیست بوم اقتصادی علمی است، گفت: بر مبنای این تصمیم جلوی کپی رایت گرفته می شود و بخشی از درآمد تولید محتوا بر بستر شبکه علمی به دانشگاه ها می رسد. بر مبنای اهمیت این اقدام در حال حاضر 18 مرکز استان و 8 شهر به شبکه علمی کشور  متصل شده اند و 200 دانشگاه کشور در بستر شبکه علمی قرار گرفته است.

او با بیان اینکه در مذاکره با وزارت بهداشت گردشگری سلامت از طریق این شبکه در حال  توسعه است، گفت: وقتی موضوع اکوسیستم اقتصادی از طریق شبکه علمی مطرح می شود، یعنی در تمام حوزه ها زمینه درآمدزایی وجود و از آنجایی که  گردشگری یکی از اولویت های درآمدزایی در کشور است همکاری در این بخش در دستور کار قرار گرفت.

سادینا آبائی رییس هیات مدیره شبکه علمی ایران با اشاره به اینکه تمام مراکز علمی دانشگاه ها و حتی بیمارستان ها را بر شبکه فیبر نوری متصل می کند، گفت: این اپراتور به دلیل اینکه از فناوری استفاده می کند مانع از سرقت های علمی می شود و ارتباط بین صنعت و دانشگاه را تقویت می کند و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز فراهم می شود

او با بیان اینکه همه دانشگاه می توانند با دانشگاه های بین المللی متصل شوند و حتی بیمارستان ها به همدیگر متصل شوند، افزود: در حال مذاکره با ژئانت اروپا هستیم که بتوانیم شبکه های علمی ایران را به شبکه اروپایی متصل کنیم.

آبایی در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری موج درباره نوع همکاری با اروپا گفت: امروز شبکه علمی ایران به شبکه علمی اروپا متصل است،زیرا ایران از نظر علمی تحریم نیست و می تواند مراکز علمی، دانشگاهی و حتی بیمارستان ها را در سطح بین المللی به یکدیگر متصل کند.