معاون شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: کمبودی در خصوص تامین شکر وجود ندارد چرا که این محصول به اندازه کافی از سوی دولت و بخش خصوصی در انبارها ذخیره شده است.

به گزارش خبرگزاری موج، حسن عباسی معروفان معاون شرکت بازرگانی دولتی ایران با اشاره به ذخایر استراتژیک شکر گفت: کمبودی در خصوص تامین شکر وجود ندارد چرا که این محصول به اندازه کافی از سوی دولت و بخش خصوصی در انبارها ذخیره شده است. وی ادامه داد: با توجه به افزایش مصرف در تابستان و ماه رمضان اندکی قیمت ها تغییر یافته است اما به نظر می رسد که طی هفته جاری قیمت ها متعادل شود چرا که کمبودی در داخل نداریم. معاون شرکت بازرگانی دولتی ایران با اشاره به واردات شکر افزود: مجموع نیاز سالانه کشور به شکر ۲ الی ۲ میلیون و ۱۰۰ تن است که حدود ۷۰۰ هزار تن آن از چغندر قند و ۷۰۰ هزار تن دیگر از نیشکر و مابقی از طریق واردات تامین می شود. وی در ادامه یادآور شد: امسال نیز همانند سال های گذشته واردات شکر خام انجام می شود و سپس کارخانه ها آن را به شکر سفید تبدیل می کنند.   ***خرید تضمینی گندم به مرز ۴ هزار و ۵۰۰ تن رسید معاون شرکت بازرگانی دولتی ایران با اشاره به خرید تضمینی گندم از ۲۶ استان کشور گفت: تا به امروز بالغ بر ۴ هزار و ۵۰۰ تن گندم به ارزش ریالی ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از کشاورزان خریداری شده که حدود ۴ میلیارد تومان آن پرداخت و مابقی پس از تامین اعتبار پرداخت خواهد شد. وی با اشاره به خرید کلزا گفت: حدود ۴۶ هزار تن کلزا به ارزش ریالی ۱۲۰ میلیارد تومان خریداری شده که تمامی این مبلغ بلافاصله پس از خرید به کشاورزان پرداخت شده است. عباسی معروفان در پاسخ به این سوال که آیا قیمت روغن افزایش می یابد یا خیر؟ بیان کرد: با توجه به آنکه روغن به اندازه کافی در کشور وجود دارد افزایش زیادی نخواهیم داشت چرا که قیمت داخلی متاثر از افزایش قیمت جهانی نیست.