طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی در دو ماهه اول سال ۹۵ حدود ۳۳۱۶ تن سیگار وارد کشور شده است.

به گزارش خبرگزاری موج، اگرچه سیگار جزو محصولاتی است که علاوه بر تولید، مصرف و فروش آن نیز مضرراتی را به دنبال دارد اما علاوه بر این آسیب ها هنوز واردات به کشور صورت می گیرد. طبق آمار در سال ۱۳۹۴ بیش از ۲۴ میلیارد نخ سیگار در کشور تولید شده که طبق آمار مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور، نسبت به سال ۱۳۹۳، چهار میلیارد نخ کاهش یافته است. و همچنین بر اساس آمار گمرک دردو ماهه نخست سال ۹۵ حدود ۳۳۱۶ تن سیگار به ارزش دلاری ۲۵,۲۵۸,۴۴۴ و ارزش ریالی ۷۶۴,۶۹۶,۸۲۲,۸۸۳ وارد کشور شده که بیشتر این واردات از کشور امارات متحده عربی بوده است. جزئیات واردات سیگار :  
کشورطرف معامله تعرفه وزن(ک. گ) ارزش ریالی ارزش دلاری
امارات متحده عربی ۲۴۰۲۲۰۰۰ ۲۳۰,۰۶۴ ۲۰,۹۹۷, ۸۲۷,۹۴۴ ۶۹۳,۶۹۲
امارات متحده عربی ۲۴۰۲۲۰۰۰ ۱۷۶,۰۴۵ ۲۰,۰۷۴, ۲۰۵,۳۱۲ ۶۶۳,۹۱۳
ترکیه ۲۴۰۲۲۰۰۰ ۱,۲۵۸, ۷۸۹ ۳۵۲,۸۲۲, ۶۳۸,۳۷۶ ۱۱,۶۵۹, ۷۱۴
سوئیس ۲۴۰۲۲۰۰۰ ۷ ۳,۱۰۵, ۲۹۹ ۱۰۳
امارات متحده عربی ۲۴۰۲۲۰۰۰ ۱۹۷,۴۷۵ ۲۱,۱۴۹, ۰۸۸,۷۳۸ ۶۹۷,۶۸۰
امارات متحده عربی ۲۴۰۲۲۰۰۰ ۲۹,۰۲۴ ۴,۰۴۵, ۲۰۵,۴۸۸ ۱۳۳,۹۳۸
امارات متحده عربی ۲۴۰۲۲۰۰۰ ۳۴۷,۸۰۱ ۴۱,۹۵۴, ۸۷۷,۷۹۲ ۱,۳۸۴, ۵۲۵
ترکیه ۲۴۰۲۲۰۰۰ ۵۳,۸۵۷ ۷,۶۷۳, ۳۳۵,۳۲۰ ۲۵۳,۳۷۱
ترکیه ۲۴۰۲۲۰۰۰ ۱,۰۲۲, ۵۴۹ ۲۹۵,۹۷۶, ۵۳۸,۶۱۴ ۹,۷۷۱, ۵۰۸