نفت برنت دریای شمال به ارزش ۴۵٫۷۴ دلار در هر بشکه مورد معامله قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری موج، نفت برنت دریای شمال به ارزش ۴۵٫۷۴ دلار در هر بشکه مورد معامله قرار گرفت.   قیمت نفت وست تگزاس اینترمیدیت آمریکا(WTI) به قیمت  ۴۴٫۲۹دلار به ازای هر بشکه معامله شد.   همچنین قیمت سبد نفتی اوپک به  ۴۲  دلار و ۹۳سنت برای هر بشکه رسید.