عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به درخواست دولت برای تسعیر نرخ ارز و مخالفت مجلس با این درخواست گفت: دولت می خواهد نرخ ارز را بر اساس ۲۹۰۰ تومان محاسبه و بر این مبنا تسعیر کند.

به گزارش خبرگزاری موج، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به درخواست دولت از مجلس به منظور تسعیر نرخ ارز گفت: «نمایندگان خانه ملت باید با چشمان باز مسائل را رصد کنند و اگر کمیسیون مخالفت صریح خود را با اکثریت آرا اعلام کرد، بواسطه مشکلاتی است که پیش بینی می کنیم.» وی افزود: «دولت می خواهد بدهی به بانک ها را از محل تسعیر نرخ ارز جبران نماید که استمرار رکود را به دنبال خواهد داشت.» شهباز حسن پور ادامه داد: «دولت می خواهد نرخ ارز را بر اساس ۲۹۰۰ تومان محاسبه کند و بانک ها نیز با بانک مرکزی تسویه کنند ولی دولت هنوز جدولی ارائه نداده که به کدام بانک ها، چه سهمی می رسد» وی با اشاره به موافقت مجلس با تک نرخی شدن ارز گفت: «در وضعیتی که رکود حاکم است، با [این تصمیم دولت] افزایش قیمت ها را شاهد خواهیم بود. هم اینک دست مردم خالی است و این وضعیت پیامدهای ناگواری را به همراه خواهد داشت.»