مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: ۹میلیون ۲۰۰ هزار تن گندم در ۳۱ استان کشور به ارزش بیش از ۱۱۷ هزار میلیارد ریال از کشاورزان خریداری و ذخیره سازی شده است.

به گزارش خبرگزاری موج؛مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه خرید تضمینی گندم تاکنون با افزایش ۱/۱میلیون تن نسبت به کل خرید سال گذشته، به ۹ میلیون  و ۲۰۰هزارتن  رسیده، اظهارکرد: هم اکنون خرید تضمینی گندم درکشور ادامه دارد و قطع یقین میزان خرید این محصول از مقدار پیش بینی ها نیز فراتر  میرود. علی قنبری گفت: امسال تا این موقع از فصل خرید تضمینی، ۹ میلیون ۲۰۰ هزار تن گندم در ۳۱ استان کشور به ارزش بیش از ۱۱۷ هزار میلیارد ریال از کشاورزان خریداری و ذخیره سازی شده است. وی افزود: گندم های خریداری شده توسط ۱۱۲۱ مرکز مستقر در سراسر کشور، در قالب بیش از یک میلیون و ۳۲۶ هزار محموله از گندمکاران تحویل و خریداری شده است. قنبری با اشاره به تداوم خرید تضمینی گندم در کشور، خاطر نشان کرد: امسال تا کنون در مقایسه با کل خرید به سال گذشته، میزان خرید گندم ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تن تقریبا معادل ۱۳درصدافزایش یافته است، و انتظار می رود که مقدار خرید از میزان پیش بینی ۱۰ میلیون تنی ابتدای فصل  هم بیشتر شود. معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: خوزستان با خرید ۱ میلیون و ۳۹۶ هزار تن، گلستان با ۱ میلیون و ۳۲۱ هزار تن، فارس با ۸۴۶ هزار تن ، کرمانشاه با۶۴۶ هزار تن و کردستان با ۵۱۰ هزار تن تاکنون استانهای پیشرو در خرید تضمینی گندم هستند. قنبری ضمن قدردانی  از تعامل خوب و مثبت کشاورزان با مراکز خرید دولتی و تقدیر از سعه ی صدر آنان در خصوص در یافت مطالباتشان، از گندمکاران در سراسر کشوربه علت تاخیر در واریز وجوه گندمهایشان نیز عذر خواهی کرد. وی تصریح کرد : امسال به واسطه ی افزیش قیمت خرید تضمینی و افزایش میزان تولید گندم ، به اعتبار خرید بیشتری نیاز داریم که تامین و پراخت آن زمانبر می باشد  اما این قول را می دهیم که به محض تامین اعتبار از سوی دولت، بلافاصله از طریق بانک عامل مطالبات  به حساب کشاورزان واریز می شود . مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه تاکنون حدود۶۰ هزار میلیارد ریال به حساب گندم کاران در سراسر کشور واریز شده، عنوان کرد: تلاش ها برای تامین به موقع اعتبارات خرید و پرداخت سریعتر مطالبات گندم کاران در حال انجام است و کشاورزان نگران مطالباتشان نباشند.