مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دلگان در جنوب سیستان و بلوچستان گفت: حدود ۸۰ درصد محصول درختان خرمای این شهرستان بر اثر گرمای بیش از اندازه هوا در سالجاری و عارضه خشکیدگی خوشه ها خسارت دیده است.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستانیار محمد بامری افزود: کارشناسان جهادکشاورزی خسارات وارده به نخلهای خرمای شهرستان دلگان را افزون بر ۷۰ میلیارد ریال برآورد کرده اند.

وی اظهار داشت: چهار هزار و ۸۰۰ هکتار از مجموع هفت هزار و ۸۰۰ هکتار نخلستان های شهرستان دلگان بارور است.

مدیر جهاد کشاورزی دلگان ادامه داد: گرمای بیش از اندازه هوا در سالجاری و عارضه خشکیدگی خوشه ها سبب وارد آمدن خسارت به ۷۵ تا ۸۰ درصد درختان خرمای بارور این شهرستان شده است.

بامری با بیان این که بیشترین سطح باغات خرمای دلگان با ۸۰ درصد به خرمای ربی و مضافتی اختصاص دارد، گفت: در صورتی که خسارت به محصولات وارد نمی شد امسال حدود ۳۰ هزار تن خرما از باغات این شهرستان برداشت می شد.

وی گفت: حدود ۹۰ درصد از چهار هزار و ۸۰۰ هکتار باغات بارور این شهرستان زیر پوشش بیمه قرار دارند.