در ادامه تغییرات مدیریتی در صنعت نفت، وزیر نفت با کناره گیری یکی از اعضای اصلی هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، پس از تغییرات گسترده در ترکیب هیات مدیره شرکت‌های ملی نفت و گاز ایران، یکی از اعضای اصلی هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی هم از ادامه فعالیت در این مجموعه کناره‌گیری کرد. بر این اساس عباس شعری‌مقدم مدیرعامل سابق شرکت ملی صنایع پتروشیمی که بهمن ماه سال گذشته برکنار شده بود از ترکیب هیات مدیره صنایع پتروشیمی هم کنار رفت. در همین حال بیژن زنگنه وزیر نفت هم با کناره گیری عباس شعری مقدم از هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی موافقت کرده است. این درحالی است که تیر ماه سال جاری هم وزیر نفت با صدور حکمی، عبدالحسین بیات یکی از مدیران ارشد و عضو اصلی هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی را برکنار کرده بود. با این وجود روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در واکنش به برکناری بیات از هیات مدیره صنایع پتروشیمی تاکید کرده بود که ماموریت وی در هیات مدیره این مجموعه پایان یافته است!