مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بیمه نوین برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴، صبح امروز با حضور اکثریت سهامداران در مرکز همایش های دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج ، در این مجمع که با حضور ۷۸٫۵ درصدی سهامداران و اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و بازرس قانونی برگزار شد، عیسی شهسوار خجسته به عنوان رئیس جلسه، محمد بدیعی جاریانی و حسین خضوعی به عنوان ناظر و علیرضا معظمی به عنوان منشی جلسه مجمع عمومی انتخاب شدند. در ابتدای جلسه حسین کریم خان زند؛ مدیرعامل شرکت به قرائت گزارش هیأت مدیره در حضور اعضای مجمع و نمایندگان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی و سازمان بورس پرداخت و سپس بازرس قانونی و حسابرس شرکت گزارش خود را تقدیم مجمع نمود. در این جلسه صورت های مالی و ترازنامه شرکت بیمه نوین برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ مورد تصویب سهامداران قرار گرفت. همچنین مؤسسه حسابرسی رایمند به عنوان حسابرس و بازرس اصلی شرکت و مؤسسه حسابرسی بهمند نیز به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال و روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب شد.