در پرونده گندم آلوده گنبدکاووس که 14 کامیون گندم آلوده بود 2 کارگر بازداشت شدند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، معاون وزیر کشاورزی در حاشیه نمایشگاه نان و غلات درباره گندم آلوده به فضولات، گفت: مرغداری سه هزار تن گندم خریده بوده که ته کامیون را خاک  به فضولات آلوده ریخته بود و با کارگر نمونه گیر هماهنگ کرده بودند تا بتواند از محل ارزیابی عبور کند که بعد شناسایی شدند.

سیف با بیان اینکه یک کندوی 600 تنی آلوده به این گندم را تخلیه کردیم، تصریح کرد: حدود 14 کامیون گندم 12 تنی آلوده  خریداری شده بود و در حال حاضر 2 کارگری که نمونه گیری می کردند بازداشت شده اند و یکی با قید وثیقه آزاد شده است.