ایران 8 شهر و چندین روستا را به عنوان مهد صنایع دستی ثبت کرده و در جایگاه نخست دنیا قرار دارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در جلسه اتاق بازرگانی ایران که با حضور مونسان کاندیدای وزارتخانه میراث فرهنگی و گردشگری صبح روز دوشنبه در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.

شریعتی مقدم رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به جایگاه ایران در اگروتوریسم، گفت: در حال حاضر ایران نیازمند ثبت ملی و بین المللی در بخش اگروتوریسم است، همچنین در زمینه استانداردسازی باید اقدامات موثری انجام داد.

همچنین رجبی عضو انجمن شرکت های حمل و نقلی با اشاره به نقش ریل گردی در توسعه گردشگری، گفت: در دو سال گذشته چند تورگردشگری دیپلماتیک برگزار شد که برخی از سفیران دوبار در یک طور شرکت کردند و این نشان دهنده ظرفیت گردشگری کشور است.

او با تاکید بر ضرورت نوسازی واگن حمل و نقل ریلی افزود: در حال حاضر بیش از 200 واگن فرسوده وجود دارد که باید با هدف رونق گردشگری نوسازی شوند.

حریری عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به ضرورت توجه به میراث فرهنگی و صنایع دستی، گفت: ایران کشوری نیست که برج های آسمانخراش را به رخ گردشگر بکشد، بلکه باید روی صنایع دستی تمرکز کند. امروز دیگر صنایع دستی سنتی نیست و کالایی لوکس است و بدون توزیع رانت صنایع دستی توسعه یافته و 8 شهر کشور به عنوان دارنده صنایع دستی ثبت کرده ایم و پیش از این چین نخستین کشور در جهان بود از نظر تعداد شهرهای دارنده صنایع دستی که پس از ثبت 8 شهر از سوی ایران این جایگاه به ایران اختصاص یافت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، گردشگری در سال 96 نزدیک به 7 میلیارد دلار درآمد داشته که در سال 97 به 11 میلیارد دلار رسید، یعنی میزان گردشگر ورودی ایران 7.7 میلیون نفر افزایش یافته که نسبت به سال 96 نزدیک به 55 درصد افزایش داشت. همچنین در چهار ماهه نخست امسال بیش از 3 میلیون گردشگر وارد ایران شد که پیش بینی می شود جذب گردشگری در ایران همچنان روندی صعودی داشته باشد.