نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با انتقاد به اینکه در سال های گذشته سازمان میراث فرهنگی اقدامی برای مقررات زدایی نداشته اند، بی توجهی به زیرساخت های فرهنگی را عامل دیگری در ضعف فرهنگی عنوان کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران در نشست با حضور رئیس اتاق بازرگانی ایران و مونسان کاندیدای وزارتخانه گردشگری با اشاره به اینکه ایران در سال های گذشته در گردشگری موفق نبوده است، گفت: ایجاد وزارت گردشگری گامی برای دستیابی به اهداف تدوین شده در بخش گردشگری است.

محسن سلاح ورزی با بیان اینکه بهبود فضای کسب و کار گام مهمی در رونق گردشگری نیز هست، افزود: سهولت در صدور مجوزها می تواند در فعالیت های مرتبط با کسب و کار موثر باشد، نمونه آن ماده 20 بود که برای فعالیت های گردشگری فرد را مکلف به ثبت شرکت می کند.

او با تاکید بر اینکه در سال های گذشته تمایلی در سازمان میراث فرهنگی برای مقررات زدایی ندیده ایم، تصریح کرد: براساس مقررات وزارتخانه ها باید در قوانین و مقررات نظر اتاق بازرگانی را دریافت کند.

رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه گام دوم انقلاب بر رونق اقتصادی تاکید دارد، گفت: گردشگری با حداکثر ارزش افزوده است که می تواند نسخه مهمی برای اقتصاد در شرایط کنونی باشد.

عبدالمالکی با بیان اینکه حمایت از کسب و کارها نوپا، حمایت از صنایع دستی، دو روزه شدن تعطیلات آخر هفته برای رونق گردشگری داخلی و...از عوامل موثر در دستیابی به اهداف گردشگری است، افزود: امیدواریم عضویت اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی در شورای عالی گردشگری محقق شود تا به عنوان بازوی مشورتی عمل کنیم.

همچنین مرتضی میری عضو انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش و صنایع دستی با اشاره به اینکه صنایع دستی ضامن بقای اشتغال روستایی هستند، گفت: اگر صنایع دستی و فرش که در جذب گردشگری مغفول بماند نه تنها جامعه روستایی را به شهرنشین بیکار مبدل می کند در کاهش اشتغال نیز تاثیر دارد.

او با تاکید بر اینکه گردشگری درآمدزا هست، افزود: میراث فرهنگی پایه گردشگری است، اما توجه چندانی به این بخش نشده که نمونه آن موزه فرش است که شرایط بدی دارد.