معاون اول رییس جمهور گفت: در فساد نمی شود گفت دولت مقصر است و عده ای رانتخواری در بخش خصوصی مقصر نیستند یا تعدادی سازمان فسادزده مقصر نیستند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در دومین همایش تشکل های اقتصادی، راهبران و توسعه با بیان اینکه ایران شاخص های زیادی در زمینه نیروی انسانی، منابع طبیعی، موقعیت جغرافیایی و...دارد، گفت: هنوز فاصله وجود دارد تا ایران به کشوری توسعه یافته تبدیل کنیم، اما باید این اراده را در فرزندان خود ایجاد کنیم تا ایران را به کشوری توسعه یافته تبدیل کنند.

اسحاق جهانگیری با بیان اینکه هیچ کشوری با تلاش دولت یا یک گروه خاص به توسعه نرسیده است، افزود: تنها با مشارکت مردم توسعه اقتصادی ایجاد می شود، به همین دلیل گفته می شود همیشه مسائل اقتصادی راهکار اقتصادی ندارد. از این روست که گفته می شود تعامل با دنیا نیز به توسعه کمک می کند.

او با تاکید بر اینکه همکاری با تشکل ها نوعی عقلانیت برای دستیابی به توسعه است، تصریح کرد: وقتی نخبگان فکر کنند که می توانند در آینده سیاسی تاثیر گذار باشند امیدوار می شوند. از این رو نیازمند این هستیم که مشارکت عمومی ایجاد کنیم.

او با تاکید بر اینکه تشکل ها سرمایه گرانبهایی در اختیار دولت ها هستند، گفت: یا آنها این آگاهی را دارند که از تشکل ها برای حل مسائل استفاده می کنند و خودشان پزش را می دهند یا اینکه از تشکل ها استفاده نمی کنند و مدیریتشان می رود زیر سوال.

جهانگیری با بیان اینکه مصلحت این است که آیین نامه ای که به دولت ارجاع می شود کمیسیون ها از اتاق بازرگانی استعلام می گیرند، تصریح کرد: در این رویکرد اتاق بازرگانی همچون یکی از وزارتخانه ها در نظر گرفته می شود. بنابراین اگر اتاق بازرگانی به ما اطلاع دهد که در پیشنهادی نظر بخش خصوصی گرفته نشده در صورتی که تاخیر آن مشکل ساز نباشد حتما آن را به کمیسیون برمی گردانم.

 

* در فساد نمی شود گفت دولت مقصر است

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه حذف تشکل های موازی در اختیارات اتاق است، گفت: شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ظرفیت خوبی برای جمع بندی و تصمیم گیری دارد و اگر نیاز باشد ابلاغ می کنیم و اگر نیاز به مصوبه دولت داشته باشد انجام دهیم. بنابراین نمایندگی بخش خصوصی اتاق بازرگانی باید فراگیر شود.  

جهانگیری گفت: در دوره های در این چهل سال رشد اقتصادی بالا و پایین وجود داشته است. به هر حال میزان سرمایه گذاری در کشور کم است و وقتی به آمار آن در سال های اخیر نگاه می کنید آینده کشور نگران کننده است، نمی شود حرمت و امنیت سرمایه گذار را ایجاد نکرد و انتظار سرمایه گذاری بالا ایجاد کرد.

او تصریح کرد: در فساد نمی شود گفت دولت مقصر است و عده ای رانتخواری در بخش خصوصی مقصر نیستند یا تعدادی سازمان فسادزده مقصر نیستند.

او با تاکید بر اینکه مشکلات اقتصادی سال گذشته ناشی از شوک تحریم و برخی تصمیم های غلط داخلی بود، گفت: امروز نمی توان گفت وضعیت اقتصاد کشور بدتر شده است و به نقطه تعادل جدید رسیده است.

 

* من با کوپن مخالف هستم

جهانگیری با بیان اینکه در تصمیم گیری ها باید به گونه ای باشد که مردم آسیب  نبینند، گفت: به طور قطع من با کوپن مخالف هستم و ما امروز آمادگی آن را نداریم بعضی ها فکر می کنند اگر کاغذ به کارت تبدیل شود مسئله حل می شود اما باید کالای در سوپرمارکت وجود داشته باشد که بتوانند بخرند.

او با تاکید بر اینکه در بخش صادرات خوب کار شد، تصریح کرد: دولت در شرایط سخت مجبور است سیاست های را وضع کند که سختگیرانه باشد.

جهانگیری با بیان اینکه بازار صادراتی ایران منطقه است، تصریح کرد: قدر دوستانمان در ترکمنستان، افغانستان، عراق، ترکیه و... که همسایگان ما هستند را بدانند.

او تاکید کرد: بخش خصوصی اولویت خود را روی صادرات بگذارد، زیرا آمریکا به دنبال کاهش درآمد ارزی دولت هستند. دولت از 447 هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت پیش بینی شده بود اما تنها 150 هزار میلیارد تومان درآمد در سال گذشته کسب شده بود.