رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: در حال حاضر دولت به بی تصمیمی گرفتار شده چون می داند که مردم اطمینان خاطر ندارند و همراهی نمی کنند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، دومین همایش ملی تشکل های اقتصادی و راهبران توسعه با حضور معاون اول رییس جمهوری، چند تن از وزرا، روسای اتاق بازرگانی ایران، تهران و اعضای آن، عصر 22 مرداد در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران در این مراسم با اشاره به اینکه دو هفته پیش سازمان مالیاتی بخشودگی مالیات برای افرادی که حریم خود را به موقع پرداخت کنند را ابلاغ کرد، گفت: در حال حاضر 200 تشکل ملی و 300 تشکل انسانی داریم که تمام بخش های اقتصادی را پوشش می دهند.

مسعود خوانساری با بیان اینکه نظام کلان اقتصادی کشور به مشورت گرفتن باور دارند اما بدنه میانه دولت نه تنها به این مسئله باور ندارد، ستیز نیز دارد، تصریح کرد: دولت باید در ساختار خود تغییراتی ایجاد کند که بدنه اجرایی آن موضوع مشاوره را بپذیرد.

او با اشاره به اینکه حذف تشکل ها باعث از بین رفتن اعتماد عمومی می شود، گفت: جامعه در این حالت فکر می کند که دولت مستقل از ذی نفعان عمل می کنند و تشکل ها نیز این پیام را به اعضای خود می دهند که دولت توجهی به خواسته آنها ندارد.

او با تاکید بر اینکه دولت با بی تصمیمی مواجه است، زیرا می داند جامعه با آن همراهی ندارد، گفت: نمونه بارز این مسئله حذف یارانه سوخت بود که رویکرد به این دلیل تغییر کرد که دولت مطمئن بود که مردم همراهی نمی کنند.