عضو خانه معدن گفت: در حال حاضر معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادرات معادن کوچک و متوسط با یک بخشنامه متوقف کرد، در حالی که ترامپ برای تحریم کردن ایران سه ماه فرصت داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، دومین همایش ملی تشکل های اقتصادی و راهبران توسعه با حضور معاون اول رییس جمهوری، چند تن از وزرا، روسای اتاق بازرگانی ایران، تهران و اعضای آن، عصر 22 مرداد در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.

عضو خانه معدن در این مراسم با اشاره به اینکه دولت باید قانون رفع موانع تولید و بهبود مستمر کسب و کار را اجرا کند، گفت: در حال حاضر معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادرات معادن کوچک و متوسط با یک بخشنامه متوقف کرد، در حالی که ترامپ برای تحریم کردن ایران سه ماه فرصت داد و امروز می بینیم در معاونت معدنی میخوابند و فردا یک بخشنامه محدودکننده صادر می کنند. در شرایطی محصول صادراتی بسیاری از تولیدکننده برای صادرات در گمرک بود.

بهرام شکوری راد با بیان اینکه در مجلس نیز همین اتفاق می افتد و به یکباره قوانین و مقررات محدود کننده صادر می کنند، گفت: در شرایط کنونی باید شرایطی ایجاد شود که در زمان تصویب قوانین و مقررات ضمن اینکه نظر بخش خصوصی گرفته شود باید فرصت لازم برای اجرای آن داده می شود.