عضو هیات مدیره انجمن سنگ آهن گفت: در شرایط کنونی آنچه که اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده دستورالعمل های خلق الساعه است که شرایط سخت تری در اقتصاد ایجاد کرده است.

عضو هیات مدیره انجمن سنگ آهن در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در تحریم های یک جانبه آمریکا علیه ایران به طور مشخص اشاره ای به سنگ آهن نشده است، اما در هر صورت ممکن است صادرات سنگ آهن ایران آسیب ببیند، گفت: تاکنون تحریم ها در کاهش صادرات تاثیری نداشته، اما هزینه های ناشی از حمل و نقل و رقابت پذیری تا حدودی تاثیر قرار گرفته است، گرچه این موضوع در نتیجه تغییر ارزش پول ملی در مقابل دلار جبران شده است.

قدیر قیافه با بیان اینکه ما باید با فشار تحریم ها مقابله کنیم، تصریح کرد: در شرایط کنونی آنچه که اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده دستورالعمل های خلق الساعه است که شرایط سخت تری در اقتصاد ایجاد کرده است.

او با تاکید بر اینکه کمبود عرضه سنگ آهن از سوی شرکت های برزیلی باعث افزایش قیمت سنگ آهن در بازار شده بود، تصریح کرد: افزایش قیمت سنگ آهن در چند سال گذشته بی سابقه بوده، از طرف دیگر میزان ذخایر سنگ آهن در انبارهای بنادر چین کاهش یافته است و همین مسئله در افزایش قیمت جهانی سنگ آهن نیز تاثیر گذار است.