نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: اصلاح نظام اقتصادی و فضای کسب و کار دو عامل بسیار مهمی است که امروز باید مورد توجه قرار گیرد و تاکنون دولت برنامه ای برای اصلاح آن ارائه نکرده اند و بیشتر تحت تاثیر فشار افکار عمومی اقدام می کنند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، حسین سلاح ورزی عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اینکه دو اولویت در فضای اقتصادی وجود دارد، گفت: اصلاح نظام اقتصادی و فضای کسب و کار دو عامل بسیار مهمی است که امروز باید مورد توجه قرار گیرد و تاکنون دولت برنامه ای برای اصلاح آن ارائه نکرده اند و بیشتر تحت تاثیر فشار افکار عمومی اقدام می کنند.

حسین صلاح ورزی با بیان اینکه آدرس غلط یک پدیده ای است که امروز در کشور تشدید شده است، افزود: در اصول حکمرانی خوب باید همه ذی نفعان مورد توجه قرار گیرند.

او با تاکید بر اینکه طبق قانون حاکمیت باید نظر فعالان بخش خصوصی را بگیرند، اما جدی گرفته نمی شود، تصریح کرد: تاثیرگذار شدن نقش فعالان اقتصادی در تصمیم گیری ها به بازگشت عقلانیت کمک می کند.

او با بیان اینکه عدالت اجتماعی تنها با بهبود فضای کسب و کار محقق می شود، گفت: در واقع سرنوشت اقتصادی از طریق قانون بهبود فضای کسب و کار بدست می آید.

صلاح ورزی با اشاره به اینکه در چهل سال گذشته رهبر معظم انقلاب چندباره به ضرورت بهبود کسب و کار اشاره کرده اند، گفت: اگر به دنبال توسعه ایران هستیم باید یک صدا به دنبال بهبود فضای کسب و کار باشیم.