رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: امروز همواره سخن از رونق تولید بوده است، اما رفتارها و تصمیم گیری ها باعث تقویت بخش های غیر مولد و دلالی بوده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اینکه اصلاحات اقتصادی به دنبال نقد محقق می شود، گفت: در این شرایط اگر قرار است اصلاحاتی در کشور انجام شود نقد باید منصفانه باشد و هیچ سازمانی امروز به دور از نقد نیست.

غلامحسین شافعی با بیان اینکه مشکلات امروز ایران در اقتصاد کلان و خرد نیست، بلکه مشکل قاعده گذاری است، افزود: تا زمانی که این روند اصلاح نشود مشکلات اقتصادی همچنان باقی خواهد ماند. برای نمونه مشکلاتی که در یک همایش بیست سال پیش مطرح شده هنوز تکرار می شود و این ناشی از مشکل قاعده گذاری است.

او با اشاره به اینکه امروز در شرایط غیرعادی قرار داریم، تصریح کرد: مهمترین مسئله ای که باعث می شود در شرایط جنگی را تغییر بدهیم این است که تصمیم گیری ها مربوط به شرایط عادی است، بنابراین باید برخی قوانین و مقرراتی ویژه را باید برای یک یا دو سال فریز کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه در تصمیم گیری ها در مجلس و بخش خصوصی به دنبال جلب رضایت مردم است، گفت: همیشه بین مصلحت و رضایت مردم به دنبال جلب رضایت رفته ایم و همین مسئله باعث اتلاف منابع شده است. برای نمونه امروز همواره سخن از رونق تولید بوده است، اما رفتارها و تصمیم گیری ها باعث تقویت بخش های غیر مولد و دلالی بوده است.

شافعی با بیان اینکه در اتاق بازرگانی ایران یک ضعف عمده داریم، گفت: مهمترین مشکل امروز اتاق بازرگانی فاصله گرفتن از فرهنگ و هنر است که امروز به دنبال ایجاد تشکلی برای آنها در اتاق بازرگانی هستیم.