در پنجمین نشست نهمین دوره اتاق بازرگانی تهران برخی از اعضا با انتقاد به عملکرد ارزی دولت، سیاست های این بخش را عامل افزایش خام فروشی در کشور دانستند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در پنجمین نشست نهمین دوره اتاق بازرگانی تهران برخی اعضا با انتقاد به عملکرد ارزی دولت، دلالی های بازار و تمرکز سرمایه گذاری در بخش های خاصی از صنعت را آفت ناکارآمدی سیاست های اقتصادی عنوان کردند.

حمیدرضا صالحی عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه در ایران تنها 20 گرید از 400 گرید محصولات پتروشیمی تولید می شود، گفت: در شرایطی که بیشترین منافع و سود برای صنایع بالادستی است سرمایه در آن بخش ها متمرکز می شود و همین مسئله از ایجاد ارزش افزوده جلوگیری می کند، بر همین اساس دولت باید صندوقی را تاسیس کند و عوارض دریافتی از صادرات خام فروشی را در آن جمع کند و برای توسعه صنایع پایین دستی آن هزینه کند.

همچنین حسن فروزانفر دیگر عضو اتاق بازرگانی تهران با انتقاد به سیاست های ارزی کشور تایید کرد: عدم توسعه صنایع پایین دستی و افزایش خام فروشی تنها مربوط به محصولات پتروشیمی نیست، بلکه در محصولات کشاورزی نیز یکسال گذشته ارزش افزوده کاهش یافت و این موضوع تنها در نتیجه صادرات محصولات خام بود. از این رو باید توجه داشت که نوسانات ارزی همواره به ضرر اقتصاد خواهد بود.