رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: ارز4200 تومانی باعث ایجاد فساد و رانت می شود و همه مردم نمی توانند از آن استفاده کنند، زیرا از یک سو توزیع مناسب وجود ندارد و کالا با قیمت بالا به دست مردم می رسد و از طرف دیگر از این ارز تنها عده ای خاص استفاده می کنند و در بخش تولید نیز به دلیل اینکه ارز 4200 تومانی با سایر هزینه ترکیب می شود باعث آسیب زدن به تولید می شود بنابراین دولت باید هرچه سریعتر ارز 4200 تومانی را متوقف کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، رئیس اتاق بازرگانی ایران در پنجمین نشست نهمین دوره اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه بخشودگی مالیاتی در هفته گذشته اتفاق افتاد گفت: طبق بخشنامه سازمان مالیاتی همه افرادی که تا تاریخ مشخصی بدهی خود را بپردازند 100 درصد معافیت مالیاتی می گیرند.

مسعود خوانساری با بیان اینکه حذف 4 صفر نیازمند اصلاح ساختاری است چراکه اگر با همین منوال هر سال تورم 30 درصدی داشته باشیم هر سه سال نیازمند حذف یک صفر است، تصریح کرد: در حال حاضر اگر به درستی اجرا شود به دلیل کاهش هزینه های حسابداری حذف صفر می تواند موثر باشد.

او با تاکید بر اینکه وزیر خارجه ایران در دیپلماسی بین المللی نقش موثری داشته و هموار در سفره ای خود در افکار عمومی به نفع ایران تاثیر بگذارد، اظهار کرد: بخش خصوصی همواره قدردان این مرد بزرگ خواهد بود.

خوانساری با اشاره به اینکه همه روسای کمیسیون ها با ادامه ارز4200 تومانی مخالف هستند، تصریح کرد: این ارز باعث ایجاد فساد و رانت می شود و همه مردم نمی توانند از آن استفاده کنند، زیرا از یک سو توزیع مناسب وجود ندارد و کالا با قیمت بالا به دست مردم می رسد و از طرف دیگر از این ارز تنها عده ای خاص استفاده می کنند و در بخش تولید نیز به دلیل اینکه ارز 4200 تومانی با سایر هزینه ترکیب می شود باعث آسیب زدن به تولید می شود بنابراین دولت باید هرچه سریعتر ارز 4200 تومانی را متوقف کند و به مردم یارانه مستقیم بدهد. 

او با تاکید بر اینکه دولت باید موضوع ممنوعیت کالا در سطح قوا انجام شود نه اینکه هر روز کالایی ممنوع و فردای آن آزاد شود، تصریح کرد: وقتی در سطح پایین ممنوعیت ها اعمال می شود هر روز یک کالا ممنوع و یک کالا آزاد می شود.

وقتی به دانش بنیان ها می پردازیم به تغییرات سریع آن توجه نمی کنیم

همچنین عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه درباره مشکلات کسب و کارها و تحریم ها امروز سخن گفته می شود اما درباره اجرای به موقع صحبتی نمی شود و همین مسئله باعث می شود هر روز آبستن حوادث شویم، گفت: وقتی از کسب و کار ها حرف میزنیم به دانش بنیان ها می پردازیم اما به تغییرات سریع آن توجه نمی شود.

جوانمردی با بیان اینکه مشکلاتی در زمینه بیمه و مالیات وجود دارد، افزود: باید مراکزی برای بررسی مسائل بیمه ای و مالیاتی تشکیل شود، چراکه این دو مقوله همواره با آن روبرو هستیم و تنها با انتقاد مشکلات این بخش حل نمی شود.

او با تاکید بر اینکه صنایع باید روی بخش های که رو به آینده هستند سرمایه گذاری کنند، افزود: به طور قطع تنها صرف هزینه کافی نیست و باید در بخش استارت آپ ها اقدمات مؤثرتری انجام شود.