بانک مرکزی اعلام کرد : هیچ نرخی از پیش برای بازار متشکل ارزی تعیین نشده و قرار است پس از راه‌اندازی این بازار، ارز کشف قیمت شود.

​به گزارش خبرگزاری موج،  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضمن رد هرگونه نرخ از پیش تعیین شده اعلامی در بازار متشکل ارزی، اعلام کرد که این بازار در حال اتمام مراحل نهایی برای شروع به کار است که به موقع اطلاع رسانی خواهد شد و از ویژگی‌های این بازار کشف قیمت ارز توسط عرضه و تقاضای ارز خواهد بود.