وزیر علوم تحقیقات و فناوری گفت: در حال حاضر 6 هزار شرکت دانش بنیان در کشور فعالیت می کنند و برخی نیز در بخش های پژوهشی و...فعالیت خود را آغاز کرده اند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، منصور غلامی وزیر علوم در حاشیه نمایشگاه فرصت های ساخت داخل با بیان اینکه همکاری خوبی را با بخش صنعت آغاز کرده ایم، گفت: تا آنجا که ممکن است شرایطی را برای شرکت های نوپا در مسیر تامین نیازهای صنعت فراهم کنیم.

منصور غلامی با بیان اینکه 43 پارک علم و فناوری در کشور فعالیت می کنند، افزود: در حال حاضر 190 مرکز رشد در دانشگاه داریم که می توانند به بخش صنعت کمک کنند، البته واحدهای تولیدی نیز باید نیازهای خود را از بخش دانشگاهی مطالبت کنند.

او تصریح کرد: در حال حاضر 6 هزار شرکت دانش بنیان در کشور فعالیت می کنند و برخی نیز در بخش های پژوهشی و...فعالیت خود را آغاز کرده اند.