کارخانه تولید 40 هزار تن آلومینیوم با سرمایه گذاری ارزی 94 میلیون یورو و سرمایه گذاری ریالی 227 میلیارد تومانی افتتاح شد، این مجتمع به صورت مستقیم برای 400نفر و غیرمستقیم برای 1600 نفر اشتغالزایی کرده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، پروژه شمش آلومینیوم جاجرم با افتتاح ویدئو کنفرانسی رئیس جمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیات عامل ایمیدرو افتتاح شد. فاز نخست این کارخانه تولید 40 هزار تن آلومینیوم با سرمایه گذاری ارزی 94 میلیون یورویی و سرمایه گذاری ریالی 227 میلیارد تومانی انجام شد که به صورت مستقیم برای 400نفر و غیرمستقیم برای 1600 نفر اشتغالزایی کرده است.

به گزارش موج، در یک دهه اخیر تقاضای آلومینیوم میانگین سالانه 6 درصد افزایش یافته است، ایران 5 سال پیش حدود 300 هزار تن مصرف سالانه داشت که برای جمعیت 79 میلیون نفری سرانه به حدود 4.3 کیلو گرم می رسد. طبق پیش بینی ها با اجرای طرح های توسعه ای تا سال 2020 مصرف آلومینیوم در ایران به 580 هزار تن می رسد که با احتساب جمعیت 83 میلیون نفری سرانه مصرف به 7 کیلوگرم می رسد و در ادامه سال 2025 با رسیدن به ظرفیت 900 هزار تن آلومینیوم در سال، سرانه مصرف به 11 کیلوگرم خواهد رسید.

در حال حاضر ایران سالانه 750 هزار تن آلومینیوم تولید می کند که براساس برنامه توسعه صنعت آلومینیوم چشم انداز در سال 2025 تولید 1.5 میلیون تن آلومینیوم است.

جایگاه ایران در تولید این محصول در سال 2017 رتبه 21 جهان بوده که بخشی از آلومینای مورد نیاز را از کشورهای آسیایی تامین می کند. در حال حاضر چین با تولید 60 میلیون تن آلومینا، استرالیا 20 میلیون تن، برزیل 10 میلیون تن و هند با تولید 3.5 میلیون تن آلومینا در رتبه های اول تا چهارم دنیا قرار دارند و ایران با تولید 230 هزار تن آلومینا در رتبه 22 جهان قرار دارد و این میزان تولید نیاز داخلی را تامین نمی کند و حدود 120 هزار تن کسری آلومینا سالانه وجود دارد.