مدیرعامل شرکت مادر تخصصی برق حرارتی گفت: هفته آینده 410 مگاوات برق از نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان با حضور رئیس جمهور افتتاح می شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، مدیرعامل شرکت مادر تخصصی برق حرارتی با اشاره به اینکه 410 مگاوات با حضور رئیس جمهور افتتاح می شود، گفت: برای بهره برداری از این دو واحد بخار 260 میلیون یورو سرمایه گذاری شده است و واحد سوم این نیروگاه تا پایان سال به بهره برداری می رسد.

محسن طرزطلب در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری موج درباره دلایل طولانی شدن اجرای پروژه نیروگاه شیروان گفت: این پروژه قرار بود از طریق خصوصی سازی واگذار شود، اما از فهرست واگذاری خارج شد و هزینه این شرکت از طریق وزارت نیرو و فاینانس خارجی تامین شد.

نریمان میرزالو مدیر پروژه نیروگاه شیروان با اشاره به اینکه این نیروگاه بزرگترین نیروگاه سیکل ترکیبی شمال شرق کشور است، گفت: 90 مگاوات به مجموعه ظرفیت تولید برق این نیروگاه در نتیجه ورود هوا اضافه خواهد شد.

او با تاکید بر اینکه پروژه شیروان جزو آخرین طرح های اجرای 22 واحد بخاری کشور است، تصریح کرد: با توجه به ضرورت افزایش تولید برق در کشور راه اندازی واحدهای دوم و سوم بخار در این نیروگاه اهمیت بالایی دارد.

او با تاکید بر اینکه 255 میلیون متر مکعب در سال سوخت صرفه جویی می کند، تصریح کرد: هر واحد این نیروگاه در سال 45 میلیون یورو صرفه جویی سوخت دارد. همچنین این نیروگاه با 95 درصد ساخت داخل و بکارگیری 180 نفر در نیروگاه و اشتغال 480 نفر در توسعه در اشتغال نیز اهمیت ویژه ای دارد.

براساس سیاست های وزارت نیرو برای استفاده بهینه از منابع بخش سوخت مصرفی نیروگاه ها و افزایش راندمان تولید، طرح 22 واحد بخش بخار نیروگاه های سیکل ترکیبی که بخش گاز آن ها قبلا اجرا شده است. از این رو نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان به ظرفیت 1434 مگاوات روز 23 تیر امسال با حضور رئیس جمهور افتتاح می شود.

این نیروگاه 6 واحد گازی و 3 واحد بخاری دارد که هر واحد گازی ظرفیتی 159 مگاوات و واحد بخار 160 مگاوات راه اندازی شده است. راندمان بخش بخار این نیروگاه 49.9 درصد است که سوخت اصلی واحدها گاز طبیعی و سوخت دوم گازوئیل است.