مدیرعامل صنایع بالادستی پتروشیمی نوری گفت: در سال های گذشته از 7 نوع کاتالیستی که تولید آن در دست فرانسوی ها بود 5 مورد بومی سازی شد و 2 مورد دیگر به وفور در بازار موجود است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در حال حاضر برنامه های تولید صنایع بالادستی پتروشیمی کشور طبق برنامه اجرا می شود که برمبنای برنامه استراتژیک سوم بزرگترین پتروشیمی تولیدکننده آروماتیک در دستور کار قرار گرفته که در سال 97 با بیش از 95 درصد فعالیت داشته که 2 میلیون تن آن صادرات داشته است.

مدیرعامل شرکت بالادستی پتروشیمی نوری با بیان اینکه این مجموعه 4.5 میلیون تن میعانات گازی است که از. 13 واحد تامین می شود، گفت: قیمت تمام شده محصولات این پتروشیمی 95 درصد هزینه مستقیم و 5 درصد هزینه سربار است.

تقی صانعی با بیان اینکه پارازایلنن به عنوان یکی از محصولات اروماتیک امروز در این شرکت با وجودی می شود که فرانسوی ها در نیمه کار فعالیت خود را متوقف کردند، افزود:ارتقای تولید پارازاین به بهره برداری رسیده و شیرین سازی ترکیبات سنگین، شیرین سازی گاز فلر، جداسازی پارافین در حال اجرا است و پروژه های توسعه ای بومی سازی کاتالیست های در کشور انجام شده است که تاکنون از هفت نوع کاتالیست که تولید آن در دست فرانسوی ها بود 5 نوع کاتالیست تولید شو و دو مورد کاتالیست دیگر به وفور وجود دارد.

قرار است هزار سهام پتروشیمی نوری از روز شنبه عرضه شود که کف قیمت آن 29500 و سقف آن 31250 ریال است.