حمید سرداری گفت: تاکنون سه هزار مگاوات برق پروژه بخار در بخش نیروگاهی ایجاد شده که هر کدام فاز بخار 250 میلیون مترمکعب در سال سوخت صرفه جویی داشته است که 40 میلیون یورو صرفه جویی دارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم قرار است 18 تیرماه توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور افتتاح شود. پیش بینی ظرفیت هر بلوک این نیروگاه 2800000 مگاوات ساعت و 8400000 مگاوات ساعت برای هر سه بلوک تولید می شود.

با اجرای این پروژه 968 مگاوات برق در بخش گاز وارد چرخه می کند که مشتمل بر 6 واحد و در بخش بخار نیز 480 مگاوات عملیاتی می شود که توسط پست های 230 و 400 کیلوواتی به شبکه سراسری برق وصل شده است.

حمید سرداری مجری طرح هایی بیع متقابل نیروهای برق حرارتی ایران با اشاره به اینکه برق کشور به وسیله نیروگاه های مختلف تولید می شود،گفت : 20 هزار مگاوات برق کشور گازی هستند که راندمان 32 درصدی دارند که با راه اندازی بخش بخار می توانیم راندمان را به 48 درصد برسانیم و 8 هزار و 500 مگاوات به آن اضافه خواهد شد.

او در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری موج درباره میزان اجرای پروژه های بخار در کشور، گفت: تاکنون سه هزار مگاوات برق پروژه بخار در بخش نیروگاهی ایجاد شده که هر کدام فاز بخار 250 میلیون مترمکعب در سال سوخت صرفه جویی داشته است که در کل 40 میلیون یورو صرفه جویی دارد.

او با تاکید بر اینکه از سال 92 در بودجه پیش بینی تغییر نیروگاه ها از حالت گاز به سیکل ترکیبی آمده است، افزود: در این بخش پروژه های دولتی و خصوصی در نظر گرفته شده که برخی از این پروژه ها در حال اجرا است.

او با تاکید بر اینکه راندمان شبکه در حال حاضر 37 درصد است، گفت: با نصب بخش بخار راندمان شبکه برق به 43 درصد افزایش می یابد.

حسنعلی تقی زاده مدیر پروژه جهرم با اشاره به اینکه ظرفیت پروژه جهرم 1440 مگاوات است که تا قبل از پیک برقی وارد مدار می شود، گفت: 6 واحد گازی این پروژه از سال 1387 فعال بوده و نخستین فاز بخار آن ابتدای سال 97 و دو فاز بخار  دیگر اردیبهشت 98 سنکرون و  18 تیر با حضور معاون اول رییس جمهور و وزیر نیرو به بهره برداری می رسد.

او با تاکید بر اینکه پروژه نیروگاه ارومیه نیز 6 واحد گازی دارد که سه واحد بخار آن در حال اجرا است، افزود: اجرای این پروژه 20 درصد پیشرفت فیزیکی داشته که با تسهیلات 350 میلیون دلار انجام شده است. همچنین در نیروگاه سیرجان با ظرفیت 500 مگاوات پروژه نصب بخش بخار آن ماه آینده انجام خواهد شد. 

تقی زاده در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری موج درباره دلایل استفاده از تسهیلات ارزی در این پروژه های نیروگاهی گفت: تمام قرارداد نیروگاه های برق به صورت ارزی است و البته بخشی از تجهیزات نیروگاه هریس از اروپا وارد شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، میزان سرمایه گذاری این پروژه 250 میلیون یورو بوده که 71.2 درصد توسط بانک سپه، 18.9 درصد بانک تجارت، 9.6 درصد گروه مالی ملت و 3 دهم درصد آن از سوی پست بانک انجام شده است.

در حال حاضر اجرای هر فاز گازی نیروگاه کلاس E نزدیک به 60 هزار یورو هزینه دارد و در بخش بخار هزینه هر واحد بین 100 تا 12 هزار یورو است.