رئیس دانشکده پست و مخابرات گفت: اقتصاد دیجیتال پایه توسعه ای سی تی است به همین دلیل صنعت ای سی تی در ایران روی ارائه سرویس های بهتر در بخش 3جی و 4جی تمرکز کرده که می تواند روی توسعه اپلیکیش های موبایل موثر باشد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، صادق عباسی شاهکوه در همایش اقتصاد دیجیتال با اشاره به اینکه اقتصاد دیجیتال در حال رشد است، گفت: اقتصاد دیجیتال پایه توسعه ای سی تی است به همین دلیل صنعت ای سی تی در ایران روی ارائه سرویس های بهتر در بخش 3جی و 4جی  تمرکز کرده که می تواند روی توسعه اپلیکیشن های موبایل موثر باشد.

رئیس دانشکده مخابرات با بیان اینکه توسعه ای سی تی باعث توسعه فرصت های شغلی در تمام نقاط کشور می شود، افزود: در حال حاضر برنامه ما این است که از اقتصاد دیجیتال برای توسعه ای سی تی استفاده کنیم، بنابراین از تجربیات کشورهای دیگر به ویژه 12 کشوری که در این همایش شرکت کرده اند استفاده خواهیم کرد.

او با بیان اینکه مهارت های دیجیتال همچون بلاکچین روی فعالیت های  سلامت محور، کشاورزی و...تاثیر گذار بوده است، تصریح کرد: در حال حاضر این مهارت در برنامه های آموزشی تحول دیجیتال در ایران مورد توجه قرار گرفته است.