در حال حاضر دو خط انتقال برق به ظرفیت 350 مگاوات بین دو کشور وجود دارد و توافق شد تا سال 2020 خط سوم انتقال برق با ظرفیت 700 مگاوات بهره برداری شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، معاون نخست وزیر ارمنستان در نشست کمیسیون مشترک در وزارت نیرو با اشاره به اینکه ارمنستان تنها کشور عضو اوراسیا است که مرز خاکی مشترک با ایران دارد، گفت: این مسئله زمینه توسعه همکاری بیشتر را فراهم می کند و براساس قرابت فرهنگی می توانیم به همه توافق ها جامعه عمل پوشاند.

مهر گریگوریان با بیان اینکه توافقاتی در زمینه حمل و نقل، انرژی و...به وجود آمده است، افزود: امیدوارم توافق های انجام شده در بازه زمانی تعیین شده انجام شود.

براساس توافقنامه های امضاء شده بین دو کشور قرار است همکاری در بخش های زیر توسعه یابد دو خط انتقال برق به ظرفیت 350 مگاوات بین دو کشور وجود دارد و توافق شد تا سال 2020 خط سوم انتقال برق با ظرفیت 700 مگاوات بهره برداری شود. همچنین قرار است نیروگاهی 100 مگاواتی در ارمنستان با سرمایه بخش خصوصی ایجاد و با قیمت تضمینی توسط دولت خریداری شود. 

در حال حاضر ایران به ارمنستان گاز صادر و به جای آن برق وارد می کند و در حال حاضر امکان افزایش صادرات گاز از ایران وجود دارد که در مقابل واردات برق و کالا به ایران افزایش یابد. در بخش صنعت، معدن و تجارت قرار است کار گروهی مشترک تشکیل و هر شش ماه همایش تجاری مشترک و تبادل کالا به کالا انجام و گزارش آن منتشر شود.

در بخش گمرک نصب سیستم های الکترونیکی و مبادله اطلاعات مورد تاکید قرار گرفته است همچنین اتاق های بازرگانی دو کشور تصمیم های مشترکی گرفته اند که نتیجه آن تا نشست بعدی منتشر خواهد شد. در زمینه استاندارد نیز اجرای توافقات قبلی و ارائه برنامه های اجرایی آن مورد تاکید قرار گرفت.

در دو کشور مناطق آزاد مشترک دارند که باید از ظرفیت های گردشگری، سلامت و درمان در مناطق آزاد دو کشور استفاده شود. همچنین منطقه آزاد ارس اعلام آمادگی کرده تا ظرفیت های اتحادیه اوراسیا با حضور اعضای این اتحادیه برگزار کند.

همچنین توافقاتی در زمینه آب، محیط زیست و حفظ گونه های در خطر اقدامات مشترکی انجام دهند. 

حمل و نقل جاده ای حوزه دیگر بود که قرار است در جلسات بعدی مورد بررسی و قوانین و مقررات در این بخش تسهیل شود.