عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران گفت:در شرایط کنونی که خام فروشی برای کشور منافع چندانی ندارد توسعه زنجیره تامین از طریق مناطق آزاد و صادرات آن می تواند ارزآوری بیشتری برای کشور به همراه داشته باشد.

عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه مناطق آزاد می تواند دروازه صادرات کالا باشد، گفت: در حال حاضر تحریم ها نیاز کشور به درآمد ارزی را بیشتر کرده و این مقوله تابع افزایش صادرات است، حال با توجه به این این مناطق ظرفیت بالایی برای ترانزیت کالا دارند و از طرف دیگر می توانند تعامل بیشتر با تجار خارجی داشته باشند کالاهای ایرانی می توانند از طریق این مناطق به بازارهای جدید عرضه شود. 

مهدی پور قاضی با بیان اینکه بخشی از تولید کالای داخلی می تواند با بهره گیری از ظرفیت های مناطق آزاد تامین شوند، افزود: در شرایط کنونی که خام فروشی برای کشور منافع چندانی ندارد توسعه زنجیره تامین از طریق مناطق آزاد و صادرات آن می تواند ارزآوری بیشتری برای کشور به همراه داشته باشد، به عبارت دیگر برخی مواد خام معدنی می تواند در مناطق آزاد تبدیل به کالایی با ارزش افزوده بالاتر شود و با بهره گیری از معافیت مالیاتی و...با قیمت تمام شده کمتر صادر شود.

او با تاکید بر اینکه قوانین و مقررات مناطق آزاد زمینه همکاری با شرکت های بین المللی را تسهیل می کند، اظهار کرد: در حال حاضر بسیاری از شرکت ها در سرزمین اصلی در تامین تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز با محدودیت مواجه هستند که می توانند از ظرفیت های مناطق آزاد برای تامین نیازهای  واحد تولیدی خود استفاده کنند.

براساس گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در یکسال اخیر که کشور مورد تحریم های جدید قرار گرفته قوانین و مقررات محدودکننده جدیدی اتخاذ شده که چالش های جدیدی را برای تولیدکننده های سرزمین اصلی به وجود آورده است، گرچه این موضوع در ابتدا مشکلاتی را برای  تولیدکننده های مناطق آزاد نیز به وجود آورد اما در ادامه این قانون تسهیل شد و موانع برطرف شد و در حال حاضر تولیدکننده های این مناطق می توانند به راحتی نیاز خود را تامین کنند.