معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در حال حاضر باید فرایندهای5 به صورت منظم انجام شود تا بتوانیم به گام نهایی مشارکت مردمی در اقتصاد دیجیتال دست یابیم

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آیین رونمایی رسمی از نقشه راه عملیاتی بهبود محیط کسب و کار و صدور یکپارچه کلیه مجوزهای صنفی با بیان اینکه 5 گام تا رسیدن به آینده مطلب اطلاعاتی وجود دارد، گفت: نخستین گام ورود به وب است و در گام دوم شهروند با کسب اطلاعات از اینترنت تعامل ایجاد می شود و در گام سوم ارتباط برقرار می شود که در مرحله بعد یکپارچگی ایجاد می شود که در نهایت گام بعدی مشارکت است که همه این فرایند بر دموکراسی دیجیتالی ایجاد می شود که مردم می توانند برای آینده بهتر مشارکت کنند.

امیر ناظمی با بیان اینکه نقش وزارت ارتباطات زمینه سازی برای رسیدن به گام نهایی دموکراسی دیجیتال است،  افزود: در حال حاضر باید فرایندها به صورت منظم انجام شود تا بتوانیم به گام نهایی مشارکت مردمی در اقتصاد دیجیتال دست یابیم.