دبیر کل اتاق ایران و ترکیه گفت: پس از این حدود 7 میلیارد دلار از 11 میلیارد دلار مبادلات ایران با ترکیه مربوط به نفت و گاز خواهد بود که در حال حاضر از دور همکاری خارج شده، از این رو افزایش صادرات کالای غیرنفتی ایران به ترکیه ازجمله محصولات کشاورزی از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید برای جبران آن مورد توجه قرار گیرد.

دبیر کل اتاق ایران و ترکیه در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه سرمایه گذارانی از ترکیه پیش از تشدید تحریم ها در مناطق آزاد حضور یافته اند، گفت: در حال حاضر با وجود تحریم ها همکاری های صنعتی و تجاری بین ایران و ترکیه به صورت طبیعی انجام می شود و البته در زمینه همکاری گاز و نفت به دلیل مبادلات ارزی بالا از دور همکاری ها خارج شده است. به عبارت دیگر حدود 7 میلیارد دلار از 11 میلیارد دلار مبادلات ایران با این کشور مربوط به نفت و گاز بوده، از این رو افزایش صادرات کالای غیرنفتی ایران به ترکیه ازجمله محصولات کشاورزی مورد توجه است که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می توانند نقش موثری در این بخش ایفا کنند.

جلال ابراهیمی با بیان اینکه بین ایران و ترکیه همکاری های تجاری جایگاه ویژه ای برخوردار است، تصریح کرد: مناطق آزاد می توانند در بسته بندی و صادرات کالاهای کشاورزی فعالیت بیشتری بکنند، اما تغییر سیاست های صادرات محصولات کشاورزی به سهم ایران در بازار ترکیه آسیب وارد می‌کند.

او با بیان اینکه کشور ترکیه بیشتر روی محصولات شیمیایی، تجهیزات ساخته شده و منسوجات تمرکز دارند، افزود: مبادله این کالاهای صنعتی با محصولات کشاورزی ایران که مورد تقاضای کشور ترکیه است می تواند از طریق همین مناطق آزاد انجام شود.

دبیر کل اتاق ایران و ترکیه با تأکید بر اینکه همکاری با ترکیه می تواند به صورت پایاپای باشد، تصریح کرد: درواقع محدودیت های مبادلات بانکی ، تجارت دو کشور از فعالیت ها کاسته است، از این رو باید تجارت مبتنی بر اعتبارات شخصی و اسنادی توسعه یابد، زیرا این تجار سال با هم همکاری می کنند، از این رو می توان با توسعه نظارت بر فعالیت های تجاری بین دو کشور آزادی عمل بیشتری به بازرگانان داده شود.

او با تأکید بر اینکه در مناطق آزاد ارس همکاری بین ایران  ترکیه بیشتر افزایش یافته است، افزود: دومین مرکز آزاد تجاری جهان ماکو است که بین ایران و ترکیه قرار دارد و دو دروازه بازرگان و اسندره در آن مستقر است، اما میزان مبادلات تجاری بین ایران و مناطق آزاد بسیار پایین است، چراکه در حال حاضر تنها تمرکز منطقه آزاد بر جلوگیری از قاچاق است.