دبیر شورای عالی مناطق آزاد و مشاور رییس جمهوری گفت: مناطق آزاد علاوه بر اینکه قابلیت بالایی در جذب گردشگری و ارز آوری دارد به افزایش تقاضای کالا نیز کمک می کند.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و مشاور رییس جمهوری در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در تمام مناطق آزاد  زمینه توسعه فناوری فراهم شده است، گفت: در حال حاضر ایران از نظر علمی به توانمندی قابلی قبولی دست یافته که باید از این ظرفیت ها برای بخش صنعت و تولید استفاده کرد، از این رو در تمام مناطق آزاد زیرساخت های استقرار شرکت های استارت آپی در حال شکل گیری است.

 

مرتضی با بیان اینکه مناطق آزاد با همکاری صندوق های نوآوری و شکوفایی و ...تسهیلاتی را برای شرکت های دانش بنیان ارائه خواهند کرد، افزود: یکی از مهم ترین مولفه های که در شرایط کنونی باید به ان توجه کرد تقویت اقتصاد ملی است، زیرا کشور نیازمند ذخیره ارزی است و بر همین مبنا باید به توانمندسازی تولید داخلی توجه کند.

بانک با تأکید بر اینکه توسعه گردشگری از دیگر رویکردهای است که در سال جدید توجه ویژه ای به آن خواهد شد، افزود: در سال 97 نزدیک به 13 میلیون گردشگر داخلی و 70 هزار نفر گردشگر خارجی از نقاط مختلف دنیا به مناطق آزاد کشور وارد شده اند، با این حال باید توجه داشت که فرهنگ گردشگری در مناطق آزاد باید ایجاد شود و اقداماتی برای تحقق ای هدف در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، ایران یکسالی است که در تحریم قرار دارد و همین مسئله باعث شده که توجه به ظرفیت های داخلی برای دستیابی به رشد اقتصادی بیشتر مورد توجه قرار گیرد، حال مناطق آزاد علاوه بر اینکه قابلیت بالایی در جذب گردشگری و ارز آوری دارد به افزایش تقاضای کالا نیز کمک می کند، از این رو به گفته دبیر شورای عالی مناطق آزاد یکی از قابلیت های که در زمان تحریم ها می تواند از موانع تحریمی و مبادلات مالی عبور کند، توسعه صنعت گردشگری است که ورود ارز را به کشور تسهیل کرده و از طرف دیگر زمینه انتقال کالا به سایر کشورها را فراهم می کند که نوعی بازاریابی غیرمستقیم محسوب می شود.