پیمانکار یکی از شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت ساعتی پیش با ورود به ساختمان مرکزی وزارت ارتباطات اقدام به خودسوزی کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، پیمانکار یکی از شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت ساعتی پیش با ورود به درب اصلی ساختمان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خیابان شریعتی تهران به نشانه اعتراض، با ریختن بنزین روی خود، اقدام به خودکشی کرد.

گفتنی است؛ پس از این اقدام و دخالت حراست وزارت ارتباطات، این فرد به بیمارستان منتقل شده و تا کنون زنده است.